Posts tagged علاج تشوهات الحيوانات المنويةتشوهات الحيوانات المنوية

تشوهات الحيوانات المنويةتشوهات الحيوانات المنوية teratospermia هي أحد أهم أسباب تأخر الانجاب و العقم عند الرجال المتعلقة بجودة الحيوانات المنوية، ويشير مصطلح “تشوهات الحيوانات المنوية” الي مشكلة بجودة الحيونات المنوية تتعلق بشكل أو بنية خلايا الحيوانات المنوية الفردية. هذه المشكلة تؤثر علي امكانية

طالع المزيد
دكتور أمراض ذكورة
طبيب أمراض ذكورة
جراح أمراض ذكورة
دكتور ذكورة
جراح ذكورة
Back to top